Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie konserwatorskim budynku Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny ogłasza przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie konserwatorskim budynku Pałacu Dąmbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu

    • Nr przetargu ITM-2/2017

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian