Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego jest upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych.

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy:

  1. wspieranie i podejmowanie innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę muzyczną na terenie województwa i kraju przy współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
  2. prowadzenie działalności impresaryjnej polegającej w szczególności na: prezentacji najciekawszych wydarzeń muzycznych krajowych i zagranicznych, tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, promocji i prezentacji innych znaczących zjawisk artystycznych i kulturalnych związanych ze sztuką muzyczną,
  3. prowadzenie innych form aktywności artystycznej, promocyjnej i upowszechnieniowej, w tym działalności wydawniczej, produkcji filmowej, fonograficznej i multimedialnej, niepozostającej w sprzeczności z celami i pozostałymi zadaniami teatru
  4. pielęgnowanie i ochronę dóbr kultury, zwłaszcza w dziedzinie teatru muzycznego,
  5. tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych,
  6. wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi teatrami,
  7. zaspokajanie społecznych potrzeb uczestnictwa w kulturze.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>