Specjalista ds. realizacji i promocji projektu

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:01/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
  • Wydział:wydział promocji
  • Miejsce pracyToruń, ul. Żeglarska 8
  • Stanowiskospecjalista ds. promocji projektu
  • Wymiar etatu1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-01-14
  • Termin składania dokumentów2020-01-31
  • Sposób składania dokumentówosobiście lub elektronicznie na adres sekretariat@teatrmuzyczny.torun.pl
  • Miejsce składania dokumentówul. Żeglarska 8, Toruń
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• Koordynacja finansowa, organizacyjna i merytoryczna przygotowania materiałów rozliczeniowych
   • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wniosków o płatność w ramach projektu;
   • Przygotowanie projektów pism i dokumentów związanych z realizacją projektów;
   • Monitorowanie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie, jej zgodność z wszystkimi działaniami w projekcie oraz jej aktualizacji;
   • Kontakt z urzędami i instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycji
   • Doświadczenie w promocji projektów
   • Znajomość wytycznych dotyczących promocji i oznakowania projektów realizowanych ze środków POiIŚ
   • Biegła znajomość narzędzi PR i narzędzi marketingowych
   • Samodzielność, kreatywność i dobra organizacja pracy
   • Umiejętność pracy w zespole
   • Wysokie zdolności interpersonalne
   • Umiejętność samodzielnego organizowania pracy
   • Biegła obsługa programów Word, Excel, Power Point
   • Wysoka kultura osobista
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu działań promocyjnych
   • Kompetencje i doświadczenie w redakcji tekstów informacyjnych i promocyjnych
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• Przygotowanie i realizacja strategii promocji i komunikacji projektu
   • Przygotowywanie zapytań ofertowych
   • Opracowanie koncepcji, wybór narzędzi i realizacja działań związanych z promocją projektu
   • Przygotowywanie informacji prasowych
   • Analiza przebiegu procesu komunikacji i dbałość o efektywne budowanie wizerunku projektu
   • Koordynacja produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem
   • Wybór i nadzór nad pracą dostawców zewnętrznych, negocjacje, ustalanie warunków współpracy
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian